LiveTV

We are not live at this moment. Please check back later.
RADA TV
The parliamentary television channel “RADA” is the official television channel of the Ukrainian parliament. Until the relaunch in December 2021, it showed live broadcasts of Parliament’s meetings and other programs related to the legislative process. Since December 2021, “RADA” is a state-owned, 24-hour news and information TV channel. Wikipedia (English)
RADA TV
Den parlamentariske TV-kanalen «RADA» er den offisielle TV-kanalen til det ukrainske parlamentet. Fram til relanseringen i desember 2021 viste den direktesendinger av parlamentets møter og andre programmer relatert til lovprosessen. Siden desember 2021 er «RADA» en statseid, døgnåpen nyhets- og informasjons-TV-kanal. Wikipedia (engelsk)