Publisert

TvvT.no TV VestfoldTelemark ” en aktiv samfunnsaktør med integritet “

Hei håper DU har en fin dag på tross av pandemier og turbulens i verden, som du kanskje har skjønt er undertegnede Sivert Emil Skaarhaug ceo COOLZTV MEDIACENTER HELGEROA som drifter TvvT.no, sitter på en betydelig kompetanse etter et mangeårig menneske og samfunnsengasjement og KAN vårt nærdistrikt og hva som er viktig i en bærkraftig samfunssutvikling, og hva som bygger DEMOKRATI og motiverer mennesket. Vi kommer aktivt til å bruke vår BLOGG del til kommentarer også av egne sendinger, og sendinger vi restreamer for andre aktører.

Bare å henge seg på troverdighet på nett bygges gjennom gode digitale produksjoner hvor man bruker egen person aktivt og kobler mot levd liv og eget nærmiljø og mennesker og relasjoner, slik at alt innhold er etterprøvbart, og ikke lar seg styre og mennesker som ønsker å undergrave demokratiske ytringer som SKAL kommuniseres med gjensidig TILLIT , RESPEKT og ÆRLIGHET, og hvor det ALDRI er rom for løgn eller aktører som forsøker å manipulere din VILJE & TRO.

Det å skille mellom dialog og oppgave/sak, er basen i en demokratisk debatt noe TvvT.no er meget opptatt av å fremme og en forutsetning for at du skal kunne bruke VÅRE tjenester.

PS!!… dere MAN SKAL IKKE TÅLE Å BLI KRENKET, de som uttaler slikt forstår ikke DEMOKRATI, hvor ALT handler nettopp om IKKE Å KRENKE sine meningsmotstandere tvertimot man skal bygge oppunder meningsmangfold med respekt og SKAPE disse sterke tillitsbaserte og respektbaserte relasjonene som tåler meningsmanfold. Dette er ganske utrolig at flere ANVARLIGE REDAKTØRER i ” pressen “, uttaler at man “MÅ TÅLE Å BLI KRENKET “, igjen dette bekrefter deres manglende sosialintelligens og forståelse av hva YTRINGSFRIHET i et DEMOKRATI faktisk ER…!!

Sivert Emil Skaarhaug ansvarlig redaktør TvvT.no