MINE VARSEL PÅ DISSE UKULTURENE SOM KONSPIRERER MOT DET NORSKE DEMOKRATIET SKAL UT TIL NORGES FOLK!

Sivert Emil Skaarhaug ansvarlig produsent og drifter bestill en slik produksjon i dag til ditt event kr 10.ooo,- pluss mva.

KONTAKT sivert.emil@coolz.tv TLF +47 98 41 14 99 COOLZTV MEDIACENTER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer