TvvT.no ” RAPPORT OM YTRINGSFRIHET undergraver YTRINGSFRIHETEN “

TvvT.no ” NRK og norsk mainstream media, viser hvem de er gjennom sin formidling “

JA en ting er helt klart, når de som definerer denne ” SUBKULTUREN ” NORGE er blitt, ikke forstår DEMOKRATISK SELVJUSTIS og forskjellen på SOSIALINTELLIGENTE MENNESKER ( mennesker som alltid velger talent og kjærlighet) og SOSIALT DYSFUNKSJONELLE mennesker ( som er genetisk ondskapsfulle og manipulerer alt og alle 24/7 ), vil slike kommisjoner bli en levende PARODI PÅ SEG SELV. Her i denne rapporten undergraver man aktivt de media som faktisk SIKRER YTRINGSFRIHETEN som f.eks FACEBOOK, og denne DIGITALE REALSIERINGEN vi er godt igang med bl.a mitt produkt #folkeTV og TvvT.no ” din TV kanal på nett ” hvor jeg leverer riktige tekniske løsninger som VANLIGE MENNESKER klarer og bruke uten utdanning til å skape egen netTV kanal og YTRE seg og TA ROMMET med sin VILJE & TRO og sitt engasjement og talent. DETTE ER YTRINGSFRIHET.

I denne rapport snakker man om HAT som YTRING igjen, dette bekrefter for meg disse menneskenes totale manglende forståelse for hvordan man sikrer YTRINGSFRIHETEN i et DEMOKRATI, nettopp gjennom å skape DEMOKRATISK SELJUSTIS. Det er påfallende at dette ikke nevnes med et eneste ord. Dette bekrefter at denne rapporten og denne kommisjonen forsøker og rettferdiggjøre denne pågående kneblingen av YTRINGSFRIHETEN i NORGE, som bl.a skjer gjennom knebling av mine VARSLER og YTRINGER ang disse UKULTURENE i det norske samfunn.

HUSK Å TENKE SELV, denne rapporten er IKKE VERDT ” PAPIRET ” den er skrevet på !!

TvvT.no ” din TV kanal på nett ” ansvarlig produsent

 
Previous post UKRAINSKE HÆR MILITÆR RAPPORT
Next post TvvT.no ” STRUTSEPOLITIKK redder oss ikke fra denne ONDSKAPEN RUSSERE representerer “