TvvT.no “jeg er oppriktig bekymret for utviklingen i NORGE “

For dere som har fulgt mitt samfunns engasjement, så vet dere hva jeg har formidlet ang sosialt dysfunksjonelle nettverk av eksploatører i NORGE på innsiden av den norske stat og i politiske fraksjoner og næringsliv, og media. Disse fraksjonene er ren ondskap og bryr seg fint lite om demokratiske verdier eller nordmenns hverdag og muligheter til et godt liv.

Det er helt avgjørende fremover og for at vi sammen skal sikre NORGES fremtid, at nordmenn forstår dette og at vi sammen som vil ha et norsk demokrati og gi vanlige mennesker mulighet til å utvikle talent og sin kjærlighet i seg selv til seg selv og de de elsker og familie, får denne muligheten og blir ivaretatt av myndigheter og ledere og vårt land. NORGE skal være et DEMOKRATI med dette verdigrunnlaget hvor nordmenn skal kunne føle seg trygge som foreldre, som gammel og barn skal alltid ivaretaes og sikres gode oppvekst vilkår og muligheter til å utvikle sitt talent og robusthet i seg selv for å møte ondskap head on og sikre vårt lands frihet og fremtid.

Gjennom krigen i UKRAINA, er det for meg blitt meget tydelig hvor galt det står til med det norske demokratiet og hvor sterkt koblet NORGE er til RUSSLAND og disse regimetenkerne og dette manipulerings fokuset som sees på som lederskap. En totalt misforstått holdning til lederskap som for meg helt åpenbart har sitt utspring i disse ” Stalinistiske strukturene ” på innsiden av vårt DEMOKRATI. Dette er fullstendig uakseptabelt og disse fraksjonene og dette PRO RUSSISKE teppet av holdninger og føringer  undergraver aktivt vårt DEMOKRATI og muligheter til å være en levende del av en BÆREKRAFTIG “WORLD”.

Vi må stoppe disse koblingene til RUSSLAND nå og for all tid, dette regimet i øst er et kriminelt regime koblet til sitt folk, hvor helt åpenbart masse Russere ønsker å være en del av dette ONDSKAPSREGIMET og støtter dette overgrepet av ONDSKAP som daglig påføres UKRAINA i denne forferdelige krigen som pågår. DETTE MÅ STOPPES NÅ, NORSKE MYNDIGHETER GJØR ALT FOR LITE OG FREMSTÅR PRO RUSSISKE i verdens samfunnet. DETTE STOPPER NÅ!!

Jeg har gjennom alle disse årene fra jeg ble hetset ut av min jobb i NAV av slike ledere og deres allierte som fremdeles lokalt her i nedre Vestfold og Telemark, aktivt holder mitt fantastiske produkt TvvT.no dette folkeTV konseptet og min webshop ute av markedet. Dette ser ikke bare resten av NORGE men hele verden, og fler og fler undres over disse nettverkene i NORGE og norske myndigheter og media hva de driver med.

SOSIALINTELLIGENTE  intelligente nordmenn bør slik jeg vurderer  det, også begynne og forstå hva jeg kjemper med og har varslet på, at disse nettverkene og strukturene av eksploatører og ren ondskap, har full kontroll på det norske samfunn. Dette må stoppes, og nordmenn må reddes. Jeg har jo lenge varslet på hvordan disse fraksjonene koblet til NAV uføretrygder mennesker for å dekke overfor arbeidsgiveres overgrep og eksploatering på ansatte, hvordan leger og tiltaksarrangører lokalt koblet til kommunal sektor aktivt bruker dette grensesnittet til å tjene penger og posisjonere seg lokalt m.m

Når en slik ekploaterings kultur aktivt dekkes for av NRK og disse mainstream medie nettverkene koblet til NRK og vårt rettssystem også langt på vei styres av disse nettverkene, hvor losjer og næringsaktører og myndighetspersoner koblet til disse losjene har full kontroll på lokalsamfunn, og aktivt bruker hets og isolerings strategier overfor sine ” fiender “, er ikke NORGE lenger noe DEMOKRATI.

Når myndigheter aktivt dekker for slike strukturer i samfunnet og slik jeg vurderer det nå helt tydelig er koblet mot dette syke regimet i ØST, bør det ringe noen bjeller hos VANLIGE NORDMENN.

Jeg kommer til å kjempe for mitt land til det siste, og mitt digitale produkt skal brukes for det er verdt til å sikre NORGES demokrati og nordmenns rettigheter og rettssikkerhet på alle arenaer, og JEG skal gjøre det JEG KAN for å knuse disse korrupte nettverkene i NORGE.

ØNSKER DU å hjelpe MEG, er det bare å bidra med alt du kan, både penger ( se donate knapp på mine sider ), og ellers være med og produsere digitalt innhold og dele og selvsagt handle mine tekniske løsninger, og hjelpe meg å skape vårt MEDIACENTER og TV kanal.

Sivert Emil Skaarhaug

Previous post VOLODOMYR ZELENSKYJ has a message for U!
Next post UKRAINSKE HÆR MILITÆR RAPPORT