UKRAINSKE HÆR MILITÆR RAPPORT

18.00 25.03.2022 regarding the Russian invasion

Directly translated in google  to ENGLISH join our efforts here https://facebook.com/WORLDsupportUKRAINE.

Operativ informasjon fra kl. 18.00 den 25.03.2022 angående den russiske invasjonen Den trettiende dagen av det ukrainske folks heroiske motstand mot den russiske militærinvasjonen fortsetter. I løpet av den gjeldende dagen fortsatte fienden å omgruppere tropper for å bygge opp streikegrupper for å gjenoppta offensive operasjoner. I noen områder prøver fienden å utføre angrepsoperasjoner, forlater ikke forsøk på å påføre brannskader på individuelle enheter av de væpnede styrkene i Ukraina. Det er ikke vellykket.

Fienden tar tiltak for å gjenopprette kampevnen, fylle på ammunisjon og drivstoff og smøremidler for å sikre beredskapen til offensive operasjoner. Forsvaret fortsetter å gjennomføre en forsvarsoperasjon i enkelte områder, gjennomfører en stabiliseringsaksjon og utfører territorielle forsvarsoppgaver.
Forsvarsstyrkene som er involvert i forsvaret av byen Kiev fortsetter å avvise fiendens offensiv, påføre ham ild og holde visse grenser. Fakta om kriminell aktivitet til den russiske militær-politiske ledelsen, systematiske brudd på internasjonal humanitær lov, normer for human behandling under krigen fortsetter å bli registrert.
I de midlertidig okkuperte områdene i Ukraina fortsetter okkupantene å terrorisere lokalbefolkningen, og tvinger folk til å bli deportert til den russiske føderasjonens territorium. For å skremme lokalbefolkningen utfører russiske inntrengere kaotisk beskytning av bosetninger, konfiskerer kjøretøy og personlige eiendeler.
I det midlertidig okkuperte Luhansk, på det lokale sykehuset, lokaliserte okkupantene et militærsykehus, som er fullt okkupert av sårede tjenestemenn fra den russiske føderasjonen. En del av sykehuset er satt av til oppbevaring av lik på grunn av at de lokale likhusene er overfylte. Fienden fortsetter å lide tap blant ledelsen. Den 25. mars likviderte ukrainske forsvarere sjefen for den 49. allmilitære hæren i det sørlige militærdistriktet, generalløytnant Yakov Rezantsev. La oss vinne sammen! Ære til Ukraina!
 
Previous post UKRAINSKE HÆR MILITÆR RAPPORT
Next post UKRAINSKE HÆR MILITÆR RAPPORT