HUSK jeg har varslet på disse SOSIALT DYSFUNKSJONELLE lederne i flere år !!

Mennesker i høye politiske posisjoner i bl.a i UK har lenge varslet på RUSSISK infiltrasjon i deres politiske system, husk jeg har VARSLET inngående i NORGE på manipulerende hetsende og sosialt dysfunksjonelle ledere både i NAV og generelt i det norske politiske system inngående siden 2015 og selv blitt hetset ut av min jobb i den norske stat fordi JEG gjorde jobben min var lojal mot  det norske demokratiet og VARSLET, nå kommer SANNHETEN stadig nærmere.

Gjennom krisen i UKRAINA og denne RUSSISKE lederens aggresjon og irrasjonelle handlinger, blir det mer og mer synlig for hele verden at han ikke har kontroll hverken på sitt lederskap eller seg selv. Mennesker i hans nærhet gir rapporter om  utagering/aggresjonsutbrudd og at han  holder sine  medarbeider på avstand dette fremkommer også tydelig i hvordan han fremstiller seg selv med sine enorme bord.

For meg faller nå alle brikker på plass, min kamp de siste årene handler mye om mitt engasjement i UKRAINA allerede fra 2014, og de nærmeste ukene vil jeg følge denne tråden og se om kanskje faktisk mine  aktive delinger av UKRAINTV og MAIDANPLASSEN i 2014 faktisk fikk PUTINS interesse og fokus, for meg og mitt digitale engasjement. 

Jeg  fokuserte i går  på denne KLIMARAPPORT krisemaksimeringen  fra FN, og la ut innelegg på bl.a LinkedIn hvor jeg oppfordret verdens etterretninger til å følge dette opp, at dette ikke var tilfeldig men en manipulering og  krisemaksimering, frykt manipulering, koblet mot krigen i UKRAINA og hva PUTIN har ønsket å oppnå. Det blir meget spennende fremover å få klarhet i alt dette, alt virker altfor koblet og koordinert til at dette er tilfeldig og  også min delaktighet og digitale produkt, kan det faktisk vise seg har virkelig nådd den RUSSISKE lederen og hans irritasjon og vilje til å stoppe denne positive utviklingen i UKRAINE som jeg har vært en levende del av i oppstarten, og videreføringen gjennom mitt digtale konsept og bl.a powerU ” makes U empower U ” og talent og  kjærlighet og evnen til motstand og bekjempelse  av ondskap.

Husk igår kort tid etter  mitt innlegg på LinkedIn ble flere Russere fjernet fra FN, og blir utvist  for aktiviteter i FN som ikke er forenelig med deres mandat.

FØLG MED  vi  skal knuse all ondskap i verden og skape vår MICROMEDIA.WORLD,  og realisere alle mennesker  med kjærlighet i sitt hjerte sin  digitale verdi og bistå med utvikling av deres talent og næring og nå et globalt  marked.

Krigen i UKRAINA er denne kampen for KJÆRLIGHETEN og en bærekraftig fremtid og WORLD.

HUSK dette oppgjøret jeg har varslet i NORGE mot den norske stat etter denne grove hetsen av meg fra min jobb i NAV jeg som skapte den norske VELFERDSTATEN, KOMMER !!

HUSK GUD er på VÅR SIDE!

Sivert Emil

Previous post NORGE og NATO må ha en mye tøffer linje i UKRAINA krisen og ikke vise feighet eller frykt!
Next post This is how you fight fear and stay resilient!