VÆR VÅKEN OG OVER VÅKEN

Utrolig flott og se at en time etter at jeg sendte melding til NRK at PST og alle som har med vår nasjonale sikkerhet å gjøre, må ut å prate om dette og vekk nordmenns overvåkenhet mot sabotasje, er dette på plass i NRK. Mulig vi bare har samme klokka, etter mange år med jobb rundt dette for meg, eller så er vi koblet og jeg blir hørt.

Sivert

Previous post DAGSRAPPORT UKRAINSKE FORSVAR.
Next post HVORFOR bidrar FN til destabilisering og frykt?