Previous post HVORFOR bidrar FN til destabilisering og frykt?
Next post NORGE og NATO må ha en mye tøffer linje i UKRAINA krisen og ikke vise feighet eller frykt!