DERES RETORIKK ER FRYKT OG INTIMIDERING!

Kjennetegnet på sosialt dysfunksjonelle ledere er at disse bruker aktivt FRYKT og INTIMIDERING i sin posisjonering, dette er det de kan, slike ledere som ikke forstår mennesket og mangler sosial intelligens og evne til å elske og forstå talent.

Dette er denne endringen verden er i som vi MÅ igjennom for å skape en bærekraftig verden vi må ha SOSIALINTELLIGENTE LEDERE på plass som velger kjærlighet og talent, for å få dette til.

Sivert Emil Skaarhaug

ansvarlig redaktør TvvT.no ” din TVkanal på nett “

Previous post EVIL HAS NO PLACE IN A SUSTAINABLE WORLD!
Next post A socially dysfunctional leader!