Previous post LIVE FROM “STUDIO 2”.
Next post DET HANDLER OM VÅR NASJONALE SIKKERHET.