NRK bidrar aktivt til å skape assosiasjoner slik at de kan styre din VILJE & TRO.

Sivert Skaarhaug

NORGE er et dysfunksjonelt land styrt av SOSIALT DYSFUNKSJONELLE mennesker i posisjoner de aldri skulle hatt, bl.a innen media, NRK er et meget godt eksempel på slike ukulturer jeg bekjempet og som var intensjonen når jeg skapte NAV !!!!..jeg har fjernet et betydelig antall manipulerende ledere i norsk næringsliv og i kommunale og statlige organisasjoner, og dette skal jeg fortsett med til NORGE er et fritt og demokratisk land!!….og sikre mine barns fremtid og dine!Har DU masse sterke følelser så er det BARE FINT og viser at DU er en meget SOSIALINTELLIGENT person FULL AV KJÆRLIGHET og muligheter til å bli med å skape denne BÆREKRAFTIGE VERDENEN vi er så avhengige av. Slik artikler som over her, er med på å skape et inntrykk av at det å vise følelser er noe ” farlig “, noe som kan ” komme ut av kontroll “, osv osv. Følelser er alt, og at man liksom skal koble dette mot ONDSKAP og LØGNER er bare piss unnskyld uttrykket. NRK er en aktiv medspiller i forhold til å spre slike koblinger og asossiasjoner som bidrar aktivt til og stigmatisere mennesker med FØLELSER.. tenkt det, mennesker med FØLELSER. NORMALE MENNESKER HAR STERKE FØLELSER, UNORMALE MENNESKER har ikke sterke følelser og mangler EMPATI og evnen til å kjenne kjærlighet og forstå talent.
 
Du skal ha sterke følelser så sterke at du sloss mot ONDSKAPEN, slik fungerer et SUNT samfunn og slik skal et DEMOKRATI fungere, når ONDSKAPEN tar kontroll over det man kaller et demokrati blir det slik NORGE er, masse innenforskaps nettverk kontrollert av manipulerende mennesker og mange av disse er SOSIALT DYSSUNKSJONELLE (PSYKOPATER/NARSSISISTER ), som slik jeg vurder det kaller genetisk ONDSKAPSFULLE og disse nyter sin ondskap og er ikke rehabiliterings bare slik vi fagfolk prater.
 
Denne sannhet holdes fra det norske folk, denne sannhet har jeg VARSLET på og skapt NAV for å kvalitetssikre mot slike mennesker, og ble hetset ut av min jobb i NAV på det groveste av slike MANIPULATORER(SOSIALT DYSFUNKSJONELLE).Slike mennesker har fritt spillerom i NORGE og får tilgang til alle typer jobber, dette vet norske leger, helsesystem, politikere men disse gjør ingenting for å stoppe disse OVERGRIPERNE, for det er det de er og de er skyld i at NORGE har verdens høyeste sykefravær og arbeidsuførhet og man dekker aktivt for deres overgrep ved å uføretrygde nordmenn med behandlingsbare tilstander som ANGST og DEPRESJON. HUSK dette varslet og denne sannheten har både NRK BRENNPUNKT og VG sittet på i flere år nå og holdt fra det norske folk, disse såkalt ansvarlige mediebedriftene!!!…
 
>HUSK jeg er ingen hvem som helst jeg vet hva jeg prater om, og dette er ikke en konspirasjonsteori eller noe jeg har lest meg til, men basert på observasjoner, egenerfaring og fakta, dette kan JEG dokumentere.
 
Alle bevis ligger i oppfølgings systemene i NAV ARENA og INFOTRYG. 
 
Klikk på  bilde under og les artikkelen på  NRK.NO bildet er hentet derfra.
 
Previous post Ingen daglige sendinger denne uka.
Next post Psykopaten kontrollerer DIN familie, hva gjør du?