VESTENS ledere hisser til krig i UKRAINA og bidrar aktivt til DESTABILISERING av deres økonomi.

Ukrainas president VARSLER på at vestens ledere og NATO bidrar til destabilisering av UKRAINAS økonomi med sin krigsretorikk koblet til UKRAINA, dette har TvvT.no fokusert på lenge, og vårt inntrykk er at dette har vært intensjonen også sett i sammenheng med TALIBAN besøk i NORGE og koblingene mot norske politikere.

STATSTERRORISTER, som gir inntrykk av at de vil godt, men agendaen er en helt annen. Når man leker med mennesker liv og land i sitt politiske spill blir dette resultatet. 

Tiden er inne for at verdens folk og nordmenn må forstå SANNHETEN OM NORGE og disse korrupte manipulerende politikerne som har et JERNGREP på demokratiet vårt og landet vårt, som undertegnede har varslet på inngående de siste 5 årene og blir aktivt holdt ut av ytringsrommet og media, og ble hetset på det groveste ut av min jobb i NAV etter 14 år NAV`s far, av disse lederne som ble innsatt og aktivt støttet av disse nettverkene av korrupte manipulerende politikere i NORGE.

Zelensky Ukrainas president, hadde en times lang pressekonferanse i dag DIREKTESENDT til FACEBOOK, og TvvT.no delt hele sendingen, men NRK kom med en kort kommentar lenge før DRIEKTESENDINGEN til Facebook og pressekonferansen var over, for oss virket dette NRK uttalte  lite koblet mot det  presidenten sa og innholdet i pressekonferansen.

Det er påfallende slik TvvT.no vurderer det, å se koblingen til NORGE både gjennom NATO og Jens Stoltenbergs rolle, og fokuset NRK og norske politikere har, for oss virker dette samstemt og produsert. Sterke påstander, men TALIBANS besøk til NORGE og UKRAINA, håndteringen fra disse nettverken av politikere i NORGE og Jens Stoltenbergs søknad til stillingen i NORGES BANK  og kampen om kontroll over OLJEFONDET internt i NORGE, virker påfallende samstemt, slik vi vurderer det med vårt innsyn i hvordan den norske stat operer bl.a gjennom NAV og den norske velferdsstaten som aktivt brukes i deres politiske spill, og UTENRIKSpolitikken og asyl politikken er tett koblet til disse politiske føringene og personenes handlinger, slik vi vurderer det.

Vi følger verdenssituasjonen tett og rapporterer direkte til deg  med  vårt utgangspunkt og kunnskap om verden og NORGE.

Sivert Emil Skaarhaug

ansvarlig redaktør og produsent

TvvT.no ” din TVkanal på nett “

Previous post This is how these STATETERRORISTS take the whole world hostage!
Next post STATETERRORISTS has taken UKRAINE HOSTAGE!