“DEBATTEN” i NRK torsdag.

Se ukens DEBATTEN og observer byråkratenes kommunikasjonsformer. Helseminister, helsedirektør og FHI leder, har alle sine strategier og slik jeg vurderer det viser tydelige tegn i hele sin adferd, at det de er mest opptatt av er MAKT og gjennomslag for egne avgjørelser og vurderinger. Helt i strid med hva et DEMOKRATI og LEDERSKAP i et demokrati er.

Helseministeren vår flørter prater sine motdebatanter ned, ler av sine motdebatanters argumenter, og har et kroppsspråk som åpenbart ønsker å spille på sin kvinnelighet men på ingen måte viser tegne til empati, tvert i mot. Dette er slik jeg har erfart slik kvinner i disse politiske miljøene og det offentlige ( NAV ), utøver lederroller.Programleder lot seg også dessverre  lede av denne miljøministerens flørt og latter av motdebattanter og hele programmet ble en farse slik jeg vrurderer det.

Veldig trist å se motdebbatantenes fortvilelse og avmakt i møte med disse MYNDIGHETS personene og deres arroganse!!.. EN skam for vårt DEMOKRATI!!

Se programmet og OBSERVER adferd fra disse myndighetspersonene, og deres strategier.

Viktig at nordmenn lærer seg dette ” SPILLET “, disse menneskene spiller og hvordan de BRUKER livene våre og våre alles statlige midler til egen posisjonering og utøvelse av makt.

Sivert Emil Skaarhaug

TvvT.no

(bilder hentet fra kveldens DEBATT i NRK )

Previous post TvvT.no “VI MARKEDSFØRER DIN BUTIKK LIVE FREDAG ” !
Next post TvvT.no TV STUDIO SALGSKAMPANJE.