TvvT.no vårt første TV STUDIO i LARVIK/DRAMMEN ?

Tiden er nå til å komme igang og skape framtidens heftigste markedskanal og kulturbygger, talentutvikler i lokalsamfunnet. TvvT.no ” dinTVkanal på nett” skal etableres og vårt første TV STUDIO, vi trenger 30 abonnenter, innspill på hvordan du tenker du vil ha din TvvT.no taes i mot, RING eller bli med i daglige sendinger og kom med innspill og spørsmål.

Sivert

Previous post ” TA KONTAKT I DAG ! ” du som næringsaktør i LARVIK / DRAMMEN.
Next post ” TA KONTAKT I DAG ! ” du som næringsaktør/kommune/stat i LARVIK / DRAMMEN.