VI skapte NAV og ble en etter en hetset ut av våre jobber !

NEW “NAV RAPPEN 2007” skrevet av Sivert Emil Skaarhaug

Her kommer en ny video til MIN NAV RAP, som jeg skrev i 2007 for å bygge denne felles kulturen som var hele basen og hvorfor vi skapte opprinnelige NAV. Denne jobben hadde jeg da allerede jobbet med i fra 2002 av.

VÅR intensjon med NAV var å kvalitetssikre norsk offentlig forvaltning mot å bli brukt til posisjonering av politikere, og korrupte ledere i dette systemet. Det var dessuten helt avgjørende for å kunne innføre PROSESS TANKEN, og dette med aktivitets krav, at alle som var i kontakt med NAV skulle ha en aktiv plan som brakte dem raskest og best mulig tilbake i inntektsgivende arbeid, eller over på riktig ytelse slik at optimal mulighet for mestring av eget liv og livssituasjon, enkelt kunne dokumenteres.

FØLG MED på mitt engasjement rundt NAV, jeg er å anse for NAV`s far, og ble hetset ut av min jobb i NAV etter 14 år på det groveste av slike ledere som jeg vi skapte NAV for å stoppe og kvalitetssikre mot både på innsiden av den norske stat, og i norsk næringsliv, nettopp for å få ned sykefravær og arbeidsuførhet, som NORGE dessverre er versting i verdens sammenheng.

Dette er jo et paradoks, man snakker om at NORGE er verdens beste VELFERDSSTAT, så har vi altså verdens høyeste sykefravær og arbeidsuførhet, og dette er fordi NORGE styres av sosialt dysfunksjonelle mennesker i leder og personal posisjoner i de aldri skulle innehatt.

Ønsker du detaljer rundt MIN SAK mot den NORSKE STAT og grove hets av meg fra min jobb i NAV, ringer du Sivert Emil Skaarhaug på tlf 98 41 14 99.

NAV RAP

Du sitter på kontoret kikker ut over havet

tenker på alle de der ute

som ikke tror på fremtiden

som ikke vet hva vi vet

skal vi si det eller skal vi tie

tror ikke vi lenger la være

MÅ si det hva vi vet

 

NAV gir oss dialog

du og jeg får det til

hver dag blir en seier

stein for stein bygges veien som skal bringe oss (frem)

Det umulige mulig

gjøre det umulige mulig

NAV gjør det mulige mulig

vi vet det er mulig å gjøre det umulige mulig

sammen legger vi stein for stein veien blir til som vi går

NAV gir os dialog… x 2

Fremtiden skapes hver dag

en fremtid hvor DU vinner og får ting til

mennesket trenger TRO & VILJE

NAV skal gi deg TRO & VILJE

sammen legger vi stein for stein

og bygger veien mot fremtiden

 

NAV gir oss dialog … x 4

 

NAV ” gir mennesker MULIGHETER “

 

Dette skapte jeg sammen med masse flotte kolleger hvor vi alle sto i dette mantraet og leverte og leverte og leverte, dette ønsket ikke krefter innenfor den NORSKE STAT, derfor hetset de oss ut av våre jobber en etter en.

JEG ble spart til sist, nettopp fordi de visste at det å presse meg ut av min jobb, NAV`s far, vil gi disse korrupte lederne store utfordringer. Jeg ble uten grunn fjernet fra min jobb i et desperat forsøk utført av lokal NAV leder etter at han gjennom flere år hadde forsøkt å ” ta meg på ting “, hvor han gjorde min arbeidssituasjon helt ulevelig helt uten redegjørelse for hvorfor. Jeg varslet på FRYKTKULTUR, dette varselet avdekket korrupsjon og en aktiv dekking for denne korrupte udugelige lederen, dette nettverket som dekker og dekket for denne lederen har vist seg å gå helt opp til øverste politiske nivå i NORGE og nå er det dessuten bekreftet at dette nettverket ER koblet mot nåværende regjering, og JONAS GAHR STØRE !!

Spørsmål RING MEG, denne saken er så grov at den vil forandre NORGE og verdens syn på NORGE!

Sivert

NAV`s far

Start video
Previous post Vi kommer stadig nærmere!
Next post TvvT.no ” din markedskanal på nett “!