STATSTERRORIST!

Nordmenn er utsatt for STATSTERRORISME, ren maffia styrer OFFENTLIG FORVALTNING, en jobb jeg var godt igang med å sette en stopper for, når JEG ble hetset på det groveste ut av min jobb av slike ondskaspfulle maktsyke STATSTERRORISTER.
 
I NORGE er ting snudd fullstendig på hode, og SOSIALT DYSFUNKSJONELLE mennesker ( PSYKOPATER ) med sterke narsissistiske trekk og SOSIOPATER kontrollerer og skaper dette REGIMET.
Dette koster NORGE milliarder, og ødelegger menneskers liv, og tar rett og slett livet av masse mennesker hvert eneste år. Dette SYSTEMET slik det nå er, er skyld i NORGES høye sykefravær og arbeidsuførhet, hvor faktisk de meste psykisk syke og totalt frakoblede menneskene som ikke har empati eller evne til å forstå selv DEMOKRATIETS GRUNNPRINSIPPER, er førende i dette regimet.
 
Husk jeg er FAGPERSONEN over alle som skapte hele basen for PROSESS FOKUS og BEHOVSFOKUS og PLAN, og NAV LOVEN, som aktivt undergraves hver eneste dag av disse STATSTERRORISTENE som er et POLITISK VERKØYT og RAPPORTERER OPPAD i stats systemet og bruker nordmenn og nordmenns trygderettigheter i sitt politiske spill og lokale maktspill, og hvor ren ONDSKAP florerer bl.a disse lederne i dette systemet.
Jobber DU i dette systemet, ta gjerne kontakt med NAV`s far så skal jeg hjelpe deg å forstå hva du er en del av, og hvordan DU kan bidra til å endre denne UKULTUREN og din arbeidssetting.
 
DU som ordinær veileder i NAV er ikke slik jeg tenker en STATSTERRORIST dette handler om LEDERNE og FAGFORENINGENE i dette systemet, som aktivt dekker for hverandre, korrupte og manipulerende hetsende og ekskluderende.
 
Dette er ikke ment som noen hets av NAV, tvert i mot, handler dette om at dere som jobber i dette SYSTEMET må lære dere å kjenne MIN SAK ( NAVś far ), og de faktiske forhold rundt din jobb i NAV, og hva som skjer i NORGE i dag, og hvordan ditt engasjement brukes i dette spillet!
 
FØLG MED på TvvT.no ” din TVkanal på nett “ og vær med hvis du ønsker, og jeg skal sammen med dere og alle nordmenn en gang for alle KVALITETSSIKRE DETTE SYSTEMET, slik intensjonen var NÅR JEG SKAPTE NAV !!!
Previous post JONAS GAHR STØRE ” du spiller et høyt spill!”
Next post MYNDIGHETENE undergraver aktivt dine menneskerettigheter og vårt demokrati!