NAV denne “SYSTEMFEILEN” skal fikses NÅ !!

STØTT MEG og ” MIN SAK “, NAV`s far som skapte NAV LOVEN og muligheten til å skape en offentlig forvaltning som forstår dette pedagogiske grensesnittet, hvor man ” GIR MENNESKER MULIGHETER “, og ikke manipulerer og kontrollerer og straffer og hetser og ekskluderer, og bruker NAV som et politisk verktøy, og lar ikke empatiske sosialt dysfunksjonelle ondskapsfulle mennesker praktisere sin egen ondskapsfulle agenda i dette systemet.
 
Jeg skapt NAV for å sikre dette SYSTEMET mot denne SYSTEMFEILEN, som gir slike mennesker fri tilgang til jobb i dette systemet.
 
Vi skal etter valget når vi får VÅRE politikere inn i posisjon, sørge for at slike mennesker og ledere i NAV blir fjernet EN GANG FOR ALLE. Disse menneskene produserer arbeidsuførhet, utenforskap og tar fra nordmenn livsgrunnlag og verdighet, og de gjør dette på en statlig/kommunal lønn.
JEG var godt igang helt til ERNA og hennes FRYKTMANIPULERENDE LAKEIER hetset og presset MEG ut av min jobb på det mest sårbare akkurat, mistet min mor.
 
Dere kjenner jo også godt til hvorfor JEG TOK INITIATIV til å skape NAV, dette var jo fordi JEG i hele min oppvekst hadde sloss i mot en slik ONDSKAP i en person som gjemte seg i farsrollen og lærer rollen, og JEG hadde observert hvordan denne personen fikk fritt spillerom og hvordan TRYGDEKONTORET ( NAV ) og leger og kolleger, lot seg manipulere og gav denne JÆVLEN fritt handlingsrom til å ødelegge min mors liv, min brors liv og store deler av mitt liv, uten å løfte en finger for å stoppe han.
 
Vi er praktisk talt RETTSLØSE i NORGE i møte med slik sosialt dysfunksjonelle mennesker som gjemmer seg i slike roller, DE tar vare på hverandre og nyter sin makt og kontroll og mulighet til å forgripe seg på nordmenn når nordmenn er på det mest sårbare.
 
Dette er IKKE ansatte i NAV`s jobb de SKAL GI ” MENNESKER MULIGHET ” og de skal kommunisere TILLIT RESPEKT skape selvfølelse selvrespekt og verdighet i den enkelte.
EN forutsetning for at NORGE skal bli et BÆREKRAFTIG samfunn, er at vi SAMMEN sørger for å KVALITETSSIKRE vårt DEMOKRATI, og våre statlige og kommunale organisasjoner mot slike ikke empatsike mennesker som ikke forstår DEMOKRATI og selve mennesket. Disse menneskene er skyld i NORGES høye arbeidsuførhet og sykefravær og de forsøker å dekke over denne SANNHET med å UFØRETRYGDE mennesker med behandlingsbare diagnoser som ANGST og DEPRESJON og traume baserte lidelser, som i de aller fleste saker er behandlihgsbare.
 
STØTT MIN SAK OG MIN KAMP disse menneskene skal stå til ansvar for sine handlinger under ERNAS regjerings tid nå etter valget !!!
 
Sivert Emil Skaarhaug ” NAV`s far “
Previous post VI ber om DIN TILLIT !!
Next post NÅ skal vi sammen få orden på NORGE igjen!