LARVIK en av NORGES mest korrupte kommuner!

Jeg har et helt yrkeslivs erfaring når jeg kommer med en slik uttalelse, og denne uttalelsen er selvfølgelig basert på egenerfaring og observasjoner og kunnskaper jeg har tilegnet meg som ansatt i LARVIK KOMMUNE, som barn av foreldre som har jobbet i LARVIK KOMMUNE, som kulturperson, som veileder i AETAT/NAV gjennom 14 år, som fritidsklubb leder i LARVIKS første og eneste drabantby, og som næringsaktør.

På midten av 90 tallet raste ALT sammen for LARVIK. Dette samtidig som mitt liv ble totalt endret både gjennom egen skilsmisse og erfaring som næringsaktør og bli utsatt for et RAN, og de erfaringene jeg gjorde meg med LARVIK POLITIET i 1996. 

Du tenker sikkert denne mannen er bitter, nei du, denne mannen blir ikke bitter fordi JEG EIER KJÆRLIGHETEN til meg i meg selv, og kjenner mine talent og egenskaper, og forstår både samfunn og hvordan selve mennesket fungerer. Denne kunnskapen har selvsagt ikke kommet til meg av seg selv, men er bygget over et helt liv.

Det jeg erfarte med LARVIK POLITIKAMMER i 1996 er så grovt og så betegnende for hele LARVIK at det faktisk er ganske skremmende. For den korrupsjonen jeg opplevde i prosess med LARVIK POLITIKAMMER i 1996 som handlet om disse etterforskernes VILJE til å se forbi SANNHETEN for å fremstå som handlingskraftige og dyktige, er blitt bekreftet gjennom erfaringer jeg har gjort og observasjoner jeg har gjort, gjennom mine jobber i etterkant.

Dere som kjenner meg i LARVIK, vet at jeg startet i jobb ved ASKO VESTFOLD TELEMARK etter denne hendelsen med dette ranet, og denne erfaringen jeg fikk med LARVIK POLITIKAMMER. Jeg ble raskt løftet helt opp på øverste nivå i Norges Gruppen og koblet direkte mot konsernledelsen, dette basert på mine egenskaper i forhold til personal og teambygging, og logistikk evner og kvalitetssikrings evner, og ryddighet. Disse egenskapen var basen for at jeg ble ansatt i denne fantastiske organisasjonen, og fikk den rollen. 

Kontrastene i mitt liv er meget store, dette er slik jeg opplever det fordi jeg alltid har vært uredd i møte med ONDSKAP og mennesker som trikser og ljuger, jeg dras liksom litt til disse menneskene og føler jeg har en oppgave, en oppgave og sikre det gode, og løfte frem demokratiet og disse verdiene som er helt avgjørende for at samfunnet og selve mennesket kan fungere optimalt.

Denne egenskapen jeg har til å skape disse teamene og få mennesker til å blomstre og utvikle talent og bygge mestring og kjærlighet i seg selv til seg selv, er i LARVIK blitt sett på av disse nettverkene av mennesker i sentraleposinsjoner, som tok over LARVIK på 90 talet, som en trussel.

JEG er blitt sett på som en trussel av disse kreftene, hvorfor det tror du ??.. hm…

Vel hele mitt virke i NAV og hvorfor JEG initierte og faktisk skapte NAV, er jo enda et bevis på mine egenskaper, disse egenskapene dro også NorgesGruppen seg nytte av og har brukt det jeg bidro med aktivt i sin utvikling av SIN organisasjon i årene etter, og dere ser jo hvor NorgesGruppen er nå…og dere vet jo, hva som har skjedd med meg i LARVIK KOMMUNE og min jobb i NAV, og disse nettverkene i LARVIK KOMMUNE, og denne kollektive stigmatiseringen og hetsen av meg i LARVIK. Hvordan kan en hel kommune og en kommunal arbeidsgiver og lokale kommunepolitikere, oppfatte meg og mitt engasjement så forskjellig fra f.eks Norges Gruppen, og andre aktører jeg har jobbet med, og nå globalt med min virksomhet COOLZTV ??

Vel, Larvik kommune heiner om en fasade hvor slik ærlige engasjert mennesker som meg  med talent og kjærlighets fokus som har levert og levert, og vist alle sannheten om korrupsjonen i LARVIK  blir en trussel mot denne fasaden, disse nettverkene skaper som har et JERNGREP på LARVIK, og som siden midten av nittitallet har undergravd ALT LARVIK STÅR FOR SOM BY.

Hvis du som LARVIKING vil en gang for alle rydde opp i dette, så skal JEG støtte deg med alt jeg har, og vi skal ta byen vår tilbake på alle fronter. For å komme dit må DU nå til valget sørge for å stemme inn folk som har integritet og empati, og som er ærlige og ikke forsøker å fremstå som noe ennet enn det de leverer på !!..

Sivert Emil Skaarhaug ansvarlig redaktør TvvT.no

Previous post Vestens ledere SVIKTER på alle fronter !!
Next post DRIVKRAFT KONFERANSEN 2021.