Nå må du vise lederskap JENS!!

NORGE har en tradisjon og en unik posisjon i verdens samfunnet, mye av denne posisjonen er selvsagt blitt ødelagt av ERNA og hennes fryktmanipulerende lakeier i NAV og i det politiske norske system i hennes regjerings periode, men VI har JENS i posisjon, og han kan rette opp alt dette NÅ.

VIS lederskap JENS og redd verden og det Afghanske folk og overstyr USA og BIDENS dårlige lederskap.

Nå er det jo faktisk sånn at her hos oss i NORGE har jo ALLTID våre fagforeninger LO og AP, stått på folkets side. Jeg oppfordrer Jonas til å gå i bresjen for det Afghanske folk og vise verden at HAN fremdeles representerer denne uredde tradisjonen til NORGE hvor VI STÅR SAMMEN og knuser ONDSKAPEN på alle nivåer i samfunnet.Vi vet også at i NORGE har ALLTID våre DISTRIKTER støttet denne kampen for rettferdigheten og menneskerettigheter mot ALL URETT. Trygve og SENTERPARTIET representerer denne tradisjonen og alle norske bønder representerer disse verdiene NORGE står for hvor vi SAMMEN SØRGER FOR Å SIKRE ALLE RETTFERDIGHET OG MULIGHETER TIL ET RIKT LIV.

Nå er tiden dere til å samle NORGE og vise verden hva vi står for, og aktivt støtte det AFGANSKE FOLK og dermed DEMOKRATIET, KJÆRLIGHETEN, SELVE MENNESKETS MULIGHETER TIL Å UTVIKLE SITT TALENT OG LIV, tiden er NÅ for å STÅ SAMMEN og knuse ONDSKAPEN I VERDEN OG DÅRLIG LEDERSKAP EN GANG FOR ALLE !!

JEG TROR PÅ DEG JENS !!!!!!

Hvis ikke norske ledere kommer på banen og sikrer NORGES integritet og troverdighet i verdens samfunnet som et levende demokrati og menneskerettighets nasjon, men blir en del av denne feigheten og lar seg tie ihjel av disse korrupte lederne i verden som svikter verdens folk, MÅ VI SOM HAR FORSTÅTT REISE OSS OG HEVE STEMMEN PÅ ALLE ARENAER! Denne kampen mot ONDSKAPEN nå representert i TALIBAN, har JEG kjempet hele mitt liv, og lover dere JEG STOPPER IKKE FØR JEG HAR GJORT JOBBEN!!

Sivert Emil Skaarhaug ansvarlig redaktør

Bilder hentet fra NATO.INT webside.

Previous post Hvor lenge skal MIN STEMME holdes nede?
Next post Vestens ledere SVIKTER på alle fronter !!