” Forstår DU alvoret ? “

Tiden er der dere, VI må gjenreise det norske DEMOKRATIET og skape dette NYE NORGE, med empatiske og handlingskraftige mennesker i alle posisjoner i vårt samfunn. NORGE har et stort ansvar, vi har helt frem til siste regjeringsperiode, tatt dette globale ansvaret NORGE SKAL HA, og alltid stått i første linje i kampen mot ONDSKAPEN i verden og for MENNESKERETTIGHETER og TALENT, KJÆRLIGHET og DEMOKRATI.

NÅ er det helt avgjørende at du plasserer DIN STEMME der den løfter frem empatiske ledere for vårt land som kan ta NORGE tilbake til denne rollen NORGE skal ha i verden. Ved å bygge et bærekraftig land og ta med ALLE NORDMENN og hele vårt land, klarer vi dette SAMMEN.Husk denne ONDSKAPEN TALIBAN representerer har vi møtt i NORGE 22. juli, dette er den SAMME ONDSKAPEN, du må forstå dette.

Denne ONDSKAPEN er det vi skal bekjempe og alt starter I DEG SELV MED DEG SELV, og ikke la FRYKT og ONDSKAPSFULLE mennesker ta kontroll over DITT LIV, men la KJÆRLIGHETEN og DITT TALENT styre DINE VALG og DITT LIV helt kompromiløst. Jeg vet hvordan vi fikser verden og begynner med NORGE, jeg har jobbet med saken HELE MITT LIV og KAN DENNE ONDSKAPEN i detalj som vi sammen må bekjempe for å få verden BÆREKRAFTIG og vår SIVILISASJON handlingskraftig i møte med KLIMAENDRINGENE.

IKKE VÆR NAIV LENGER, AFGANISTAN angår oss alle og det som skjer der er en DIRKETE TRUSSEL MOT VÅRE VERDIER OG VÅRT LIV OG VÅR FREMTID, disse JÆVLENE må bekjempes med alle midler, for det er det de er JÆVLER, men husk ikke alle som har latt seg dra inn i TALIBAN er genetisk ondskapsfulle, derfor er det så utrolig viktig og spre kjærlighet og demokrati og få EMPATISK mennesker til å kjenne hva dette gjør med dem, så VELGER DISSE ALLTID KJÆRLIGHETEN OG DEMOKRATIET.

Se på AFGANISTANS beliggenhet, disse landene som grenser til AFGANISTAN har et meget stort ansvar i hva som skjer. Verden har nå stått i en periode med pandemi som har ENDRET ALT og desillusjonert mennesker globalt, og noen av oss som ikke forstår denne helheten, er gjort handlingslammede og desillusjonerte. DENNE TILSTANDEN MÅ DU KOMME DEG UT AV, hele verden er avhengig av at nettopp DU forstår dette alvoret og denne kampen verden er i mot ONDSKAPEN og disse destruktive kriminelle kreftene vi MÅ BEKJEMPE en gang for alle.

JEG ER KLAR OG HAR VÆRT DET HELE MITT LIV, og varslet og varslet, om disse ikke empatiske menneskenes posisjoneringer i verden, og dette er ikke konspiratorisk, men basert på OBSERVASJONER og KUNNSKAP jeg har tilegnet meg gjennom 50 år og erfaring gjennom mine jobber senest på innsiden av den norske stat gjennom 14 år, HUSK DET ” jeg er ingen hvem som helst” jeg vet hva som skjer med verden og NORGE.

VI  MÅ SAMMEN SKAPE DET NYE NORGE OG TA TILBAKER VÅR POSISJON I VERDEN, og dette handler om våre verdier DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER, KJÆRLIGHET, TALENT det er det NORGE er frihetskjemperen som sikrer selve MENNESKET og KJÆRLIGHETEN i verden.

Sivert Emil Skaarhaug ansvarlig redaktør TvvT.no

One thought on “” Forstår DU alvoret ? “

Comments are closed.

Previous post TvvT.no ” Afganistan KABUL dette handler om HELE VERDENS KAMP MOT ONDSKAPEN”
Next post Påfallende stille fra myndigheter ang TALIBAN.