TvvT.no ” vi må ikke la ONDSKAPEN kontrollere oss, vi MÅ skape VINNERE ” !!

Våre muligheter fremover skapes ved å skape et samfunn som aktivt gir mennesker posisjon i vårt samfunn som HAR evner/talent til å løse oppgavene vi møter.

VI er helt avhengige av denne DYNAMIKKEN som er basen i et bærekraftig samfunn. ALT handler om å gi TALENT posisjon, og utvikle menneskers evner. Dette handler ikke nødvendigvis om UTDANNING, men å gi individet HANDLINGSROM til å utvikle sitt TALENT, og trygghet i denne prosessen som bygger mestring og selvrespekt OG handlingskraft.

Dette ER demokrati!!

ONDSKAPEN og FRYKTEN og ikke empatiske mennesker som manipulerer er vår største felles fiende!!..disse menneskene undergraver dette AKTIVT for å sikre seg og sine posisisjon og makt i samfunnet, og de gjør hva som helst for å sikre denne posisjonen.

Dette er den ” gamle ” kapitalismens ansikt, liten tvil om det.

Sivert Emil Skaarhaug

Previous post TvvT.no “dette må du vite om ERNA FØR du eventuelt stemmer på HØYRE”
Next post TvvT.no ” Afganistan KABUL dette handler om HELE VERDENS KAMP MOT ONDSKAPEN”