Er DU klar for å skape ” DET NYE NORGE ? “

NORGES fremtid er helt avhengig av å skape dette BÆREKRAFTIGE samfunnet, hvor vi aktivt utvikler HELE NORGE. Mitt DIGITAL produkt COOLZTV ” we powerU “, skal bidra aktivt til nettopp dette.

NORGE trenger innvandring, og å importere “friske gener “, slik at vi kan skape dette helt nødvendige bærekraftige samfunnet med høy SOSIAL INTELLIGENS, og mangfold. VI SKAL ikke lenger være dette avsides rare landet oppe i nord, med disse litt rare menneskene som lever for seg selv i avkroker isolert fra verden.

Tvert i mot, skal all mennesker i NORGE få en NÆRHET og en MULIGHET til NÆRHET og SOSIALT SAMVÆR og KJÆRLIGHET, og mulighet til utvikling av TALENT og KREATIVITET i alle deler av vårt land. Mitt produkt skal hjelpe alle deler av NORGE til å nå et globalt marked og få sin stemme og sitt ansikt ut til hele verden gjennom mitt digitale konsept COOLZTV ” we powerU “, og mitt produksonsformat som sikrer alle en DEMORKATISK SELVJUSTIS i dette digitale formatet, som bygger varige globale relasjoner og markeder for alle innbyggere i vårt langstrakte land. Sivert Emil Skaarhaug ceo COOLZTV MEDIACENTER

Dere dette med INNVANDRING handler IKKE om ASYLSØKERE nødvendigvis eller FLYKTNINGER, tvert i mot handler det bl.a om å få tilbake en del av våre landsmenn som utvandret til AMERIKA for en 4 – 5 generasjoner siden. Jeg vet at mange av disse gjerne vil flytte tilbake til GAMLELANDET. Så dette handler om en BALANSERT utvikling i å skape dette BÆREKRAFTIGE samfunnet som skal bli ” DET NYE NORGE ” , og mitt digitale produkt gjør dette mulig!!

Previous post “Tror ikke NRK på GUD ?? “
Next post TT vil bli elektrisk !!!