“Tror ikke NRK på GUD ?? “

Hvordan kan jeg ha et etterlatt inntrykk av at NRK latterliggjør nordmenn som tror på GUD??…og dere dette kunstige fokuset på UTDANNING som NRK som statlig mediebedrift aktivt formidler, blir for meg en form for ” KUNNSKAPENS TRE “. Dette aktive fasede begrepet, at man når man utdanner seg får en posisjon i samfunnet, men hvis man ikke utdanner seg gjennom formale strukturer, gjelder ikke din kompetanse…

DETTE HANDLER KUN OM KONTROLL OG BESTEMME HVEM SOM ER PÅ INNSIDEN OG HVEM SOM IKKE ER DET …VÅKN OPP, disse sosialt dysfunksjonelle kreftene i NORGE må vekk nå !!… DE undergraver vår alles fremtid og dette helt nødvendige bærekrafts fokuset og denne idealiseringen av sosialintelligens og evne til samspill og utvikling i det daglige.

Previous post JEG gjøre alt jeg kan for å redde NORGES fremtid!!
Next post Er DU klar for å skape ” DET NYE NORGE ? “