Norge ligger langt etter verden ….

Norge ligger langt etter verden når det gjelder forståelse av mennesket utvikling av sosialintelligens og individets frihet til å utvikle talent innenfor basen av kjærlighet og samspill.
Dette er norske myndigheters skyld, og har sin bakgrunn i disse sosialt dyssfunksjonelle menneskene i posisjoner hvor man aktivt eksploaterer og kuer mennesker, tar fra mennesker selvrespekt og selvfølelse og aktivt forsøker å styre individets vilje & tro.
Dette er hovedårsaken til at så mange unge mennesker sliter psykisk også spiseforstyrrelser har sitt utgangspunkt i denne tilstanden Norge er i.
Dette var mitt hoved engasjement når jeg skapte NAV og vi skapte mantraet « vi gir mennesker muligheter «.
Jeg undres sterkt over norske fagmiljøer spesielt innen psykiatri som feiger helt ut i å bekrefte og synligjøre denne « sannhet «!..
Mennesker med sosialintelligens, evne til å kjenne kjærlighet, er vilje & tro styrt og motiveres av egen talentutvikling og styrkes av egen kontroll over valg i å skape eget liv. Dette er basen i menneskers vaksinasjon mot depresjon angst og alle disse relaterte lidelsene..
Vi har dessuten en vegring i norske psykiatri fagmiljøer mot fakta rundt ondskap og psykiske overgrep, mange som sliter med fryktrelaterte følelsesmessige utfordringer, er utsatt og traumatiseres av mennesker i deres nærhet, familie arbeidsgiver og myndighets personer, mennesker som har makt over deres livssituasjon og muligheter i livet !
Denne dimensjonen må på dagsordenen nå, og blir mer og mer synlig i Norge hver dag, jeg vet hvordan vi fikser dette!
 
Støtt min Spleis gi meg økonomisk handlingsrom så skal jeg med alle mine evner og kompetanse fikse dette og Norge en gang for alle !!
 
Norge er et sykt sykt land og må fikses før det går helt galt, jeg har forsøkt å gjøre noe med dette hele mitt liv. Håper virkelig dere som er sosialintelligente og som har forstått denne problematikken og hvor galt det står til med det norske samfunn, gir meg støtte og begynner å løfte frem denne problemstillingen. Jeg er ingen person som ønsker å skape frykt tvert i mot jeg er en handlingens mann, men NÅ er tiden inne til å redde Norge og begynne å ta vare på vårt land og våre innbyggere og barn!!!
 
Norske myndigheter og ERNA og hennes regjering har aktivt hetset og presset meg ut av min jobb i NAV, nettopp fordi JEG skapte NAV med fokus på enkeltindividets rettigheter og denne helt nødvendige KVALITETSSRIKRINGEN av den norske offentlige FORVALTNINGEN. Denne hetsen og ekskluderingen av meg fra min jobb i NAV når jeg var på det mest sårbare, akkurat mistet min mor og forstått hva jeg hadde vært utsatt for i hele min oppvekst fra en sosialt dysfunksjonell mann som kalte seg ” min far “, som gjemte seg i LÆRERROLLEN, bekrefter disse menneskenes VILJE til å UTØVE ONDSKAP, koblet helt opp i til øverste politiske nivå i NORGE. Bedre bekreftelse på tingenes tilstand i NORGE kan man ikke få. Jeg holdes nå aktivt ute av YTRINGSROMMET og norske media av dette nettverk som har et JERNGREP på det norske samfunn, disse ønsker ikke at jeg når ut til majoriteten av nordmenn med min kunnskap og min erfaringer knyttet til ERNA og hennes regjering. Jeg håper virkelig verdens ledere følger med på MITT ENGASJEMENT og forstår ALVORTE og hva NORGE har vært utsatt for siden 22. juli 2011, og hvordan disse høyrekreftene på innsiden av vårt DEMOKRATI eksploaterer dette traumet og har brukt denne FRYKTEN aktivt i sin retorikk.
 
Jeg regner med at DU som FAGPERSON innen psykiatri umiddelbart putter meg inn i ” OFFERROLLEN ” når du leser min siste kommentar ang mitt liv. Vel dette er en klassisk VEGRINGSSTRATEGI og STIGMATISERINGSSTRATEGI, fra det fagmiljøet DU representerer. Mennesker som utsettes for OVERGREP, er ikke ” problemet “, tvertimot er disse menneskene RESSURSEN som VET “SANNHETEN”. Det å STIGMATISERE mennesker som OFFER, er en del av dette aktive OVERGREPET disse fagmiljøene DU representerer påfører det norske folk, og en del av retorikken til disse SOSIALT DYSFUNKJSONNELLE menneskene bl.a på innsiden av vår FORVALTNING. Dette var en meget viktig del av mitt virke i NAV, dette med å sørge for å synliggjøre disse menneskene som er OVERGRIPERNE og som påfører andre mennesker FØLELSESMESSIG lidelser og traumer, og disse ble gjort til PROBLEMET som måtte løses.
 
Ansvarlig redaktør TvvT.no
Sivert Emil Skaarhaug
ceo COOLZTV MEDIACENTER HELGEROA NORWAY
Previous post TvvT.no ” la oss sammen skape det nye NORGE “
Next post NORGE under angrep !!