Ondskap er genetisk!

Etter et helt livs forskning på ONDSKAP og menneskers lidelser gjennom oppvekst og jobb i det offentlige og privat, er min konklusjon helt klart ” ONDSKAP ER GENETISK ” !

Vi har skapt et samfunn som fornekter de faktiske forhold sett i forhold til både psykiatri og vold og overgrep, i vårt samfunn. Jeg har studert menneskers adferd helt siden jeg som 9 åring ble utsatt for et direkte fysisk overgrep i familier situasjon og måtte lære meg voksne menneskers adferd for å overleve.

Mine erfaringer er så entydige at for meg er det ikke lenger noen som helst tvil, ONDSKAP ER ALLTID GENETISK. Det som er problemet for mange er jo at disse ONDSKAPSFULLE menneskene er en av dine foreldre, eller søsken eller ektefelle, eller arbeidsgiver, mennesker du anser deg koblet med og forpliktet til å stå i relasjon til. Dette utnytter selvsagt disse ONDSKAPSFULLE menneskene, og eksploaterer slike relasjoner, for å spre sin ondskap og frykt, og ta kontroll over mennesker de ønsker å bruke aktivt i sine ondskapsfulle regimer. Måten slike ONDSKAPSFULLE mennesker operer på, er å rett og slett ta kontroll over andre menneskers tanker og vilje og tro, og besetter mennesker med sine holdninger og ondskap. Måten de gjør dette på er gjennomgående og kynisk og pågår 24/7, slike ondskapsfulle mennesker klarer ikke å slå av sin ONDSKAP, de er ren ONDSKAP. 

Først når samfunnet er villig til å erkjenne dette forhold vil vi få bukt med overgrep og vold og terrorisme og hat rasisme og trusler.

For en som meg som er ” profiler “, og har hatt dette som “hobby” hele livet, er det utrolig enkelt å ” se “,  sannheten som bekrefter forholdene i alle krimsaker, og overgrepssaker, selvmords saker osv osv.. Selvmord bl.a er ofte relatert til ONDSKAP, eller dette vi kaller sosialt dysfunksjonelle mennesker PSYKOPATER. Disse er genetisk ondskapsfulle, og ofte tar barn av PSYKOPATER livet av seg. Dette med genetikk og arvestoffer er artig, fordi det går alltid på tvers av kjønn, så er mor PSYKOPAT, blir alltid sønn PSYKOPAT osv osv.. Dette slår aldri feil, slik jeg har observert.

NORGE er i en meget spesiell situasjon om dagen, og verden forøvrig, men NORGE spesielt. VI er et land med mye GENETISK ONDSKAP, som har vært med oss helt fra steinalderen og vikingtida, mye av de beste genene i Norge de mest talentfulle og sosial intelligente, utvandret til Amerika, denne uttalelsen baser jeg igjen på observasjoner, og informasjon bl.a gjennom slektsforskning.

GENETISK ONDSKAPSFULLE mennesker har et komplett eget ” følelses register “, og jeg vil ikke snakke om følelser i det hele tatt, de er rett og slett JÆVLER, som nyter andre menneskers lidelser, og nyter å påføre både mennesker og dyr lidelser og å kunne ha makt over nettopp dette å tvinge mennesker og dyr til å måtte utstå deres påførte lidelser. Dette er en slags mani, slik jeg har observert, og en tilfredstillelse disse JÆVLENE får av dette som sterkt kobles mot deres SEX drift. Vi snakker ikke om BONDAGE, dette er noe helt annet.

VI har skapt et samfunn hvor slike genetisk ondskapsfulle mennesker har fritt spillerom, og mennesker som er i stillinger nettopp for å kvalitetssikre mot slike ondskapsfulle mennesker, lar seg bruke og manipulere og gjerne bli ” besatt ” av deres ONDSKAP.

Den eneste muligheten vi har som samfunn for å sikre oss mot denne ONDSKAPEN, er å skape et transparent samfunn, kjærlighetsbaserte og demokratisk hvor menneskers frie VILJE og TRO er uoverstyrelig, og vårt mantra, dette vil avdekke all genetisk ondskap. VI må bryte dette ned til individuelle relasjoner, det er der vi avdekker disse JÆVLENE, og de er der du aller minst tror de er, pene smigrende gir inntrykk av å ville godt og å gi omsorg og de snakker alltid om ” de sårbare “. Mennesker som snakker slik er etter min observasjoner ALLTID, strateger og de som eksploaterer dette grensesnittet, hvor man gir inntrykk av å gi kjærlighet og støtte, når sannheten er det motsatte, og alt handler om kontroll og manipulering og snylting på menneskers talent, for å dekke over egen ONDSKAP ( som er medfødt og uhelbredelig ), og manglende evne til å elske og generelt talent. Veldig ofte er disse ONDSKAPSFULLE menneskene personer som mange oppfatter som talentfulle, mens sannheten er at alt disse menneskene gjør er mekanisk og strategier. 

Man avslører ONDSKAP i dette grensesnittet mellom mennesker, ONDSKAPSFULLE mennesker forstår ikke begrep som TILLIT , RESPEKT, og ÆRLIGHET, eller begrep som AMBISJONER….de forstår kun sine egne strategier, derfor avsløres de i denne demokratiske samhandlingen som er basert på nettopp TILLIT, RESPEKT og ÆRLIGHET.

Følg med jeg forteller snart mer her på kanalen!!..

Sivert Emil Skaarhaug

SIVERT EMIL PICS 9
Previous post SOMMERSTUDIO 2021!
Next post Verdens heftigste produsent og COOLZTV.