Lokale leger dekker for “OVERGRIPERNE”!

Når JEG begynte å jobbe i AETAT tilbake i 2002, her lokalt i LARVIK, var en del av min jobb og koble mot ” marked “, og jobbe med prosess og habilitet og dialog/kvalitetssikring.

Noe av det først jeg fulgte opp var PRIMÆRLEGENE lokalt i LARVIK, og å kartlegge deres arbeidsform og koblinger. Noe av det som overrasket meg mest, var at disse PRIMÆRLEGENE overhode ikke kvalitetssikret hverken egne ansatte eller prosess mot den enkelt pasient, mot potensielle OVERGREP og PSYKSIKE OVERGREP spesielt. Dette var et slags ” ikke tema “.

Man medisinerte ALLTID symptomene, og PSYKIATRI delen handlet alltid om den enkelt, ikke miljø eller potensielle overgrep, og at dette var resultatet av pasientens følelsesmessige tilstand. Dette gjentok seg i DPS`n og spesialisterklæringer derfra, hvor man ALDRI snakket om PSYKISKE OVERGREP eller potensielle OVERGRIPERE. 

Jeg har gjennom hele min yrkeskarriere i NAV gjennom 14år undret meg mange ganger over dette, og hvorfor denne                      ” rehabiliteringstanken ” som er bærende i norsk helsesystem, hvor man aktivt ikke ønsker å forholde seg til ONDSKAP og de faktiske forhold, når det gjelder bl.a SOSIALT DYSSFUNKSJONELLE mennesker ( PSYKOPATER ).

Jeg personlig vet jo at lokale grupper av leger i LARVIK aktivt har dekket for slike menneske gjennom de siste 50 åra, og faktisk også selv ansetter slike mennesker som er sosialt dyssfunkjssnonelle og potensielle overgripere.

KVALITETSSIKRING av vår helsetjeneste mot slike potensielle OVERGRIPERE, er helt avgjørende. Dette er ikke basert på antagelser eller noe jeg har lest meg til, men på kunnskap rundt tusenvis av enkelt prosesser og menneskeskjebner lokalt i LARVIK. Jeg kjenner dessuten til institusjoner lokalt i LARVIK som skal jobbe med de mest sårbare som kjemper mot traumer og frykt i perioder av livet sitt, har blitt utsatt for relasjoner fra sexovergripere som jobbet frivillig i lokal institusjon, og som nå er dømt for dette. Jeg kjenner til forhold hvor pasient blir uføretrygdet, selv om man vet at denne tilstanden er et resultat av psykiske og tildels fysiske overgrep. 

Man må huske på at primærleger er næringsdrivende som skal TJENE PENGER. Jeg har ved flere anledninger gjennom mine 14 år som ansatt og ansvarlig oppfølger og kvalitetssikrer fra innsiden av NAV, hatt diskusjoner med primærleger, som erkjenner nettopp at de ikke går inn i slike potensielle overgrepssaker nettopp fordi dette koster dem tid og penger, da lar de heller overgriper komme unna og pasienten blir enten sykemeldt eller uføretrygdet.

Følg med her på kanalen og vi deler informasjon om hvordan ting faktisk er i NORGE og spesielt her i vår region. Husk dette grensesnittet helse/arbeid er mitt spesialfelt og årsaken til at JEG søkte meg inn i de offentlige og skisserte opprinnelige NAV REFORM

( med økonomiforvaltningen lagt til NAV LOKALT ). 

Mennesker ( LEGER ), som jobber i dette grensesnittet, hvor man møter sine pasienter når de er som mest sårbare, har et meget stort ansvar.

Jeg har sett skrekkens eksempler på arroganse og totalt manglende empati og evne til å forstå egne pasienter, og sitt mandat.

Masse gjøres feil, feil henvisninger, feilmedisinering….

Personer som fremstår autoritære gjennom sin helserolle og hvite påkledning, SKAL i det minste ha evnen til EMPATI og KJÆRLIGHET.

Dette gjøres det INGENTING for å kvalitetssikre mot, og man tvertimot langt på vei dekker for slike mennesker som er sosialt dysfunksjonelle, og deres overgrep, for selv å slippe fri fra jobb og belastning og kostnader.

TVANG er et ikke tema bl.a primærleger slik jeg har observert som fagperson gjennom 14 år i min jobb i NAV.

Denne tematikken vi har tatt opp i dag skal vi fortsette med også senere, men vi skal også fortelle dere om hvem de som faktisk  startet hele den norske VIKARBYRÅ VIRKSOMHETEN var, dette var tidligere AETAT ansatte….

( bukken og havresekken ?? )

Sivert Emil Skaarhaug

ansvarlig redaktør

TvvT.no 

Previous post Psykopaten kontrollerer DIN familie, hva gjør du?
Next post SOMMERQUIZ.