Psykopaten kontrollerer DIN familie, hva gjør du?

Min oppvekst har gitt meg inngående erfaring og kunnskap basert på egne erfaringer og observasjon, av hvordan PSYKOPATEN tar kontroll over din familie og ditt liv. Jeg skal dele disse erfaringene med deg her i denne innleggs serien, og du kan komme med spørsmål og innspill.

Resultatet av disse erfaringene er samlet i et interaksjons konsept jeg har kalt powerU ” makes U empower U “, som er så enkelt å lære at til og med barn kan lære seg dette konseptet, og skjerme seg fra PSYKOPATEN i familien og eller i livet lære deg å kutt relasjoner til disse manipulerende og ondskapsfulle menneskene.

PSYKOPATENS viktigste våpen er MANIPULERING av dine tanker og følelser, og ta kontroll over din vilje og tro og rett og slett skape lidelse i deg som disse nyter å observere og at de kan rett og slett gjøre deg ondt og få deg til å lide. 

PSYKOPATER har et helt annet tankesett enn  normale empatiske og sosialt intelligente mennesker, de er rett og slett “JÆVLER “, ute av stand til å kjenne normal kjærlighet, derfor er deres SEX drift abnorm og den eneste ” normale ” følelsen de har, derfor dette absurde SEX fokus.

PSYKOPATEN tenner seksuelt på de mest abnorme morbide ting og din lidelse som de påfører deg og kontrollerer at du ikke slipper unna deres overgrep og kontrollregime.

Når et barn vokser opp i en familie hvor far er PSYKOPAT, og barnet blir presset til å se sin mors lidelser år etter år uten å kunne gjøre noe med dette, er dette selvsagt en kontekst inget barn skal utsettes for.

Måten å skjerme barn fra denne faren på, er selvsagt å lære barnet og selv skjerme seg og dele sin kunnskap om denne PSYKOPATEN  ( faren ) med voksne ansvarlige mennesker som kan gjøre noe med dette. TVANG er et begrep i psykiatrien som skal gi fagpersoner mulighet til å gå inn i slike settinger å redde barn og ektefelle fra denne PSYKOPATEN, i NORGE er dette blitt gjort vanskeligere de siste årene av ERNA`s  HØYRE regjering. Helt uforståelig for oss som har vokst opp i en slik familie setting, derfor denne artikkel serien hvor vi belyser dette meget alvorlige temaet, som påfører tusenvis av nordmenn umålelig psykisk smerte og lidelse og død årlig.

FØLG MED fremover her på kanalen for flere artikler om temaet.

Sivert Emil Skaarhag

Previous post Brunlanes BONDEN kan sitt fag!
Next post Lokale leger dekker for “OVERGRIPERNE”!