RÅDGIVEREN snakker!

Kan du stole på din lege ??..eller veilederen på NAV ??

Vel mange har nok spurt seg selv om nettopp dette, og det er jo ikke slik lenger dere at mennesker som trenger bistand i forhold til helse eller endringer i livet og må i kontakt med NAV, er de ” sårbare ” eller ” taperne ” i samfunnet. 

De fleste av dere som følger med på kanalen, kjenner jo godt til min sterke faglige bakgrunn fra helsesektoren, det offentlige og private og dette med organisasjonsutvikling og skape en helsefremmende arbeidssetting.

KVALITETSSIKRING var mitt hoved mandat gjennom disse 14 årene JEG jobbet i NAV, og JEG HAR SETT ALT.

En ting er helt klart du kan hverken stole på din lege eller din veileder på NAV, du må selv sørge for å kvalitetssikre ditt møte og din prosess i dialog med disse fagpersonene, som SKAL være til å stole på selvsagt, og som skal sørge for at du får den behandlingen og mulighetene du har krav på for å komme best mulig ut av din prosess tilbake til jobben dette må DU selv kvalitetssikre.

Primærleger er jo selvstendig næringsdrivende som i all hovedsak er utdannet til leger fordi de ønsker status og god inntekt, ytterst få blir leger på idealistisk grunnlag. Dette er min vurdering etter å ha jobbet nettopp inn mot primærleger fra innsiden av NAV med nettopp kvalitetssikring av disse og prosessen i møte med sine pasienter,og oppfølging fra NAV.

PRIMÆRLEGER har bl.a overhode ingen kompetanse innenfor psykiatri, på tross av dette, skriver de ut betydelige resepter knyttet til nettopp din psykiske helse, de henviser også til spesialister på alle områder, og innen psykiatri har jeg sett mange skrekkens eksempler på henvisninger, som fører til forværring av helse og forsterking av problemstillinger som kunne vært unngått.

TIDSASPEKTET er alltid en grei når du møter din primærlege, dette har selvsagt også sin bakgrunn i krav fra NAV og HELFO og dette med REFUSJONER til primærleger, det er jo dette legene lever av.

Paradokset i hele dette primærlege systemet, er jo at NAV og HELFO langt på vei styrer legenes hverdag og inntekt, og legene lar seg også styre og blir langt på vei nikkedukker for dette SYSTEMET.

FØLG MED på denne artikkelserien og kom gjerne med innspill, jeg sitter på en betydelig kompetanse innenfor fagområdet, som skal deles her på kanalen.

Sivert Emil Skaarhaug

redaktør TvvT.no/opprinnelige NAV reforms far/veileder NAV gjennom 14 år med habilitet og kvalitetssikring som hovedfelt.

One thought on “RÅDGIVEREN snakker!

Comments are closed.

Previous post VI LEVER I EN GLOBAL TID!
Next post Audi Møller Bil Sandefjord.