VI LEVER I EN GLOBAL TID!

Verden har de siste 10 årene blitt betydelig mindre, og gjennom all digital aktivitet er det ikke lenger avstand mellom mennesker.

Ja man savner fysisk nærhet, men den kontakten man kan ha via nett til alle verdens deler, gir stor trygghet og åpenhet mellom alle verdens deler. Vi får informasjon fra personer vi kjenner og stoler på og det er ikke lenger kunstige stengsel mellom oss av regimer som tror de kan styre verden. 

KLIMAENDRINGENE styrker denne digitale nærheten, og informasjonsflyten, og dette vil gi vår barn og barnebarn en trygg base for deres liv og fremtid.

Spennende å få være med på alt dette.

COOLZTV MEDIACENTER og vår lokale netTV kanal TvvT.no skal være et eksempel på en slik digital global ” nærhet “.

Bli med og bygge globale digitale og varige fysiske relasjoner sammen med oss, vi er godt igang. Lover deg dette er meget spennende og man vet aldri hva slags spennende mennesker man kan dumpe borti, bli med og følg med.

Sivert Emil redaktør 

Previous post SOMMEREN STÅR FOR DØR.
Next post RÅDGIVEREN snakker!