Stortinget utsatt for dataangrep.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB hentet fra artikkel NRK.NO se artikklen her

Det å aktivt bruke dette ” trusselbildet “ på nett som vi alle lever med hver eneste dag, som et aktivt politisk verktøy inn mot STORTINGSVALGET for å FRYKTMANIPULERE det norske folk til å tro at denne ” YTRE FIENDEN ” truer vårt DEMOKRATI, er ikke vårt største problem inn mot valget. Disse HØYRE KREFTENE og ERNAS regjering og lakeier har målrettet skapt kaos gjennom sin UNFALLENDE ADFERD og gjort Norge attraktiv for disse kriminelle spekulantene i verden.
Nåværende regjering har undergravd vår nasjonale handlingskraft og sikkerhet på alle plan i vårt offentlige system og vårt politiske system.
 
Dette MÅ det settes en stopper for, vi må ha empatiske ansvarlige mennesker som forstår selve demokratiet og NORGE i posisjon for nettopp å skape denne INTEGRITETEN globalt som NORGE som nasjon skal ha, men som nåværende regjering langt på vei har tatt fra oss.
Vår nasjonale sikkrehet er alltid et lederansvar, men når man ikke forstår selve DEMOKRATIETS VERDIER og opptrer innhabilt og uryddig på alle nivåer i vårt samfunn, sender dette tydelige signaler til disse kriminelle nettverkene i verden at NORGE er et land de kan angripe….
Nordmenns generelle naivitet, og det faktum at 100000 vis av nordmenn er gjort sårbare gjennom nåværende regjerings konstante undergraving av vårt demokrati og handlingskraft, er trusselen vi må fikse å stå samlet og å gjenreise NORGES integritet i verdens samfunnet.
 
Når man ikke står opp mot disse nasjonene i verden som undergraver aktivt menneskerettiger og som er regimer, men i stedet lar disse kjøre over NORGE som nasjon og blir deres nikkedukker, ja da blir det som det nå har blitt.
Igjen skal man skape handlingskraft og integritet, MÅ MAN HA LEDERE som forstår hva som skaper nettopp dette.
For en som hver eneste dag utfordrer mye av disse strukturene på nett, gjennom aktive ytringer for kjærlighet og demokrati, vet vi hvor disse aktørene opererer fra i all hovedsak.
Regjering må ta ansvar for sin UNNFALLENHET og dermed denne SÅRBARHETEN som er skapt i forhold til NORGE`s internasjonale posisjon.
COOLZTV MEDIACENTER HELGEROA
Previous post COOLZMusicTV KOMMER !!
Next post SPØRRETIMEN onsdag